Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Voorwoord


Razend snelle ingrijpende ontwikkelingen

De komende decennia zal de wereldeconomie razend snel en ingrijpend veranderen. Het gaat om economische machtsverschuivingen in de wereld tussen westerse industrielanden en opkomende economieën als China, India, Brazilië en Rusland. Zie voor recente prognoses het IMF. Maar de economieën van landen, ook die van Nederland,worden vooral op de kop gezet door de snelle opmars van de digitalisering die nu al leidt tot het nieuwe denken, leren, werken en ondernemen,waarbij het internet een centrale plaats inneemt. We zien start ups die met een laptop, tablet, smartphone en website succesvol de concurrentieslag aangaan met bestaande traditionele bedrijven. De komende jaren zal de omzet van veel bedrijven steeds meer beïnvloed worden door het wereldwijde web, vooral door het mobiele internet, nu al aangeduid als de tablet en smartphone economie. Daarnaast hebben bedrijven te maken met wereldwijde klanten die mondiger en veeleisender worden en die mede dankzij het internet een toenemende invloed hebben op de dienstverlening en producties van bedrijven en bedrijfsimago's kunnen maken en breken. De afgelopen jaren zijn er wereldwijd talloze traditionele bedrijven ten onder gegaan omdat ze zich snel genoeg hebben aangepast aan de trend van digitalisering. Voorbeelden zien we in de muziekindustrie, de reissector, de boeken- en krantenwereld, maar ook in de detailhandel.

Tooltip

Klik op het doorzichtige pijltje aan de rechterkant van het scherm om naar de volgende pagina te gaan. Je kunt ook de pijltjes knoppen op je toetsenbord gebruiken om naar de volgende of vorige pagina te gaan.

Bij tablets en smartphones kun je de swipe functie gebruiken.

Wil je snel naar een specifieke pagina? Tik dan het adres in bigdatawereld.nl/ en het gewenste pagina nummer. Dus bijvoorbeeld met bigdatawereld.nl/3 ga je naar pagina 3.

1