Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Over de Auteurs


Willem Vermeend
Anwar Osseyran

Anwar Osseyran en Willem Vermeend werken in het kader van de doorbraakprojecten van het ministerie van Economische Zaken nauw samen aan de totstandbrenging van concrete Big Data-applicaties voor kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Willem Vermeend is aanjager van dit project.

Via de publiek-private doorbraakprojecten beoogt de Nederlandse overheid samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen om belemmeringen weg te nemen voor een optimaal gebruik van ICT voor economische groei, verbetering van de concurrentiepositie en meer innovatie. Belemmeringen zijn onder meer een tekort aan kennis, gebrek aan normalisatie of onvoldoende technologische overdracht tussen onderzoekscentra en bedrijfsleven.