Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Gebruikersgemeenschappen

Van SURFsara's Hadoop-cluster wordt actief gebruik gemaakt door vrijwel alle teams in Nederland die zich bezighouden met het opzoeken en mining van gegevens. Naar verwachting zullen andere onderzoeksdisciplines spoedig volgen aangezien deze technologie snel aan bekendheid wint. SURFsara zal andere onderzoeksdisciplines proactief benaderen en zijn gebruikersbestand uitbreiden. In het bijzonder zal in 2014 de nadruk komen te liggen op het aantrekken van meer gebruikers uit de hoek van de biowetenschappen en de taalwetenschappen. Aangezien het een van de voornaamste uitdagingen van Big Data is om te zorgen voor gekwalificeerd personeel, organiseert en geeft SURFsara cursussen over Big Data voor academici en Nederlandse ondernemingen, ook via opleidingsinstituten.

 

Kennisoverdracht naar de markt

Big data InternetSURFsara is in nauwe samenwerking met zijn spin-off Vancis B.V. bezig met het opzetten en exploiteren van een Hadoop-cluster voor zakelijke toepassingen. In de loop van 2013 is tussen SURFsara, Vancis en KPMG een overeenkomst ondertekend voor kennisoverdracht. Verder heeft Vancis in het najaar van 2013 meegedaan aan de Big Data Tooling Challenge van SURFsara. Daartoe werd aan mkb-bedrijven gevraagd gegevensverzamelingen en een interessant Big Data-probleem in te dienen. Er werden enkele problemen geselecteerd waarvoor met behulp van de expertise en infrastructuur van SURFsara een oplossing werd gezocht.

Naast Vancis werd ook actief deelgenomen door bedrijven en organisaties zoals Dynamic Credit, Webpower, Belastingdienst, Lucifer, Dacolt, 2Coolmonkeys en Metaphora. In dit verband hebben de Big Data-activiteiten van SURFsara ook de interesse gewekt van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Nationale Politie (NP).

In 2014 zal de Big Data Tooling Challenge waarschijnlijk in uitgebreide vorm opnieuw plaatsvinden. Daarnaast zullen de contacten met organisaties als NFI en NP worden versterkt.

46