Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data in Nederland

Recent onderzoek, naar de toepassing van Big Data in Nederland door Keala en The METISfiles laat zien dat 6% van de Nederlandse bedrijven met meer dan 50 medewerkers het idee al heeft overgenomen, terwijl 7% zich nog in de opstartfase van een Big Data-project bevindt en 6% de mogelijkheden van een Big Data-initiatief onderzoekt. De sterkste groei van Big Data-projecten wordt verwacht in 2015. De omvang van de Nederlandse Big Data-markt in 2012 wordt geschat op € 176 miljoen, 48% meer dan in 2011. Voor dit jaar (2013) wordt een groei verwacht van 52%.

SURFsara is host van een van de grootste Hadoop-cluster in Nederland. Deze algemeen toegankelijke cluster stelt onderzoekers in Nederland in staat grote hoeveelheden gegevens te verwerken met behulp van het MapReduce-kader. Daarnaast fungeert SURFsara als host voor een NoSQL-cluster om onderzoekers de gelegenheid te bieden gebruik te maken van Document en Key-Value stores.

SURFsara voorziet niet alleen in Big Data-infrastructuur, maar biedt ook adviezen, opleidingen en ondersteuning aan Nederlandse instellingen voor onderzoek en wetenschap en ook aan bedrijven in de pre-competitieve fase. De interesse voor Big Data-technieken groeit snel in Nederland nu het gebruik van Hadoop en de vraag naar databases zoals HBase en MongoDB toenemen. De behoefte aan meer opleiding en advisering neemt eveneens snel toe. Zie bijlage 1.

42