Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Hoe zit het met middelgrote en kleine bedrijven (mkb)?

Voor alle voornoemde toepassingen van Big Data ligt het voor de hand te veronderstellen dat Big Data wordt gebruikt binnen grote ondernemingen, die meestal zelf een afdeling voor gegevensanalyse hebben. De gebruikelijke perceptie is dat kleinere of beginnende ondernemingen tijd noch geld hebben om zich bezig te houden met Big Data zoals hierboven beschreven. Zaken als een tekort aan gekwalificeerd personeel en benodigde software en hardware worden het meest genoemd als Big Data-hindernis voor mkb. Desondanks kan het nut van Big Data voor het mkb even groot zijn als voor grotere ondernemingen. Steeds meer technologieën bieden mkb toegang tot kosteneffectieve, geavanceerde vormen van gegevensanalyse. Zo kunnen ook kleinere bedrijven profiteren van het opzetten, verzamelen en analyseren van Big Data (zie bijvoorbeeld www.internettopics.nl). Het enige verschil is dat zij over minder budget, middelen en manuren beschikken dan grote organisaties.

Big data tiotiEen van de kernvragen voor elk mkb-bedrijf is nog steeds: als Big Data goed is voor de internetstrategie, hoe pak je dat dan het beste aan? In het algemeen zal een bedrijf specialisten moeten aanstellen om de gegevens op te slaan en te analyseren en op basis daarvan betrouwbare strategische conclusies te trekken. Daarvoor zijn speciale vaardigheden nodig. Voor grotere organisaties is dat meestal een kwestie van intern verantwoordelijkheden toewijzen en misschien een kleine uitbreiding van reeds bestaande 'datawarehouse' afdelingen doorvoeren. Een klein bedrijf wordt waarschijnlijk het beste op weg geholpen door extern advies in te winnen over hoe Big Data eenvoudig en doeltreffend op te zetten. Een aantal praktische voorbeelden van Big Data is te vinden op ebusinessbook.nl.

38