Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Nog twee sectoren: financiële dienstverlening en mobiliteit

Big data cyborgZoals in de andere sectoren kan Big Data-analyse ook banken en verzekeraars voorzien van scherpere business intelligence door te zorgen voor beter inzicht en patronen herkenbaar te maken aan de hand van zoekopdrachten, analyses, rapporten, dashboards en scorekaarten. Scenariomodellen en voorspellende analyses dienen ter ondersteuning van gedragsvoorspelling en besluitvorming. Patroonherkenning is nuttig om fraude op te sporen en daaruit voortkomende verliezen zoveel mogelijk te beperken, terwijl scenariomodellen een beter risicobeheer mogelijk maken. Evenals in de detailhandel kunnen banken en verzekeraars via aggregatie van cliënteninformatie bepalen welke cliënten uiteindelijk het meest winstgevend zijn, loyaliteitsprogramma's opzetten en de waarde van hun diensten verhogen.

Big Data is ook relevant voor onze steeds grotere mobiliteit. Nu alles en iedereen verbonden is, levert de toenemende mobiliteit een schat aan gegevens op via internet op locatie en gedrag. Hetzelfde geldt voor andere belangrijke zaken die zich verplaatsen, zoals goederen, dieren, bezittingen en ziekten. Sensoren en gps-apparatuur leveren een constante stroom aan plaatsgegevens in combinatie met andere contextuele informatie. De registratie en correlatie van deze enorme hoeveelheid informatie zal naar verwachting leiden tot substantiële toegevoegde waarde in diverse sectoren, zoals vervoer en mobiliteit, marketing en reclame, stadsontwikkeling, ziektebestrijding, milieubescherming en gebruik van duurzame energie.

37