Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data en de verwerkingsindustrie

In de verwerkingsindustrie zijn evidente voordelen van Big Data de vroegtijdige opsporing van gebrekkige producten en processen en een betere planning van de toelevering. Analyse van aftersales gegevens afkomstig van sensoren, klantenservice en sociale media in real time kan dienen voor het opzetten van aftersales diensten en vroegtijdig opsporen van ontwerp- of fabricageproblemen. In feite is Big Data van invloed op de hele fabricagecyclus. Voor de eerste fase, productontwerp, kan uit de klantgegevens worden geput om te begrijpen hoe het ontwerp-naar-markt proces beter af te stemmen en om specificaties te ontwikkelen voor modellen van de volgende generatie. Een volgende stap zou zijn om leveranciers en klanten bij productinnovatie te betrekken. Dankzij internet en de algemene invoering van breedband is het mogelijk geworden gegevens op te doen en door te geven via virtuele samenwerkingssites. Het afgelopen decennium heeft een verschuiving laten zien van consument naar prosument, waarbij de klant inbreng heeft in nieuwe producten van de leverancier. Zo maakte Lego op basis van programmeerbare steentjes zelf samen te stellen robots, liet Threadless T-shirts ontwerpen door prosumenten en zette Procter and Gamble, met steun van Innocentive.com, grote aantallen deskundigen in om technische vraagstukken op te lossen. Deze open innovatiemethoden waren zo succesvol dat zich als voornaamste vraag aandiende hoe het meest waardevolle inzicht te halen uit de berg verzamelde gegevens. Met data mining en Big Data-algoritmen en -analyse kan dan de toegevoegde waarde van productontwerp met crowdsourcing worden bereikt.

35