Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Potentieel van Big Data voor wetenschap, bedrijfsleven en samenleving


Verzamelen en analyseren

Tegenwoordig kunnen we enorme hoeveelheden gegevens verkrijgen, verzamelen, opslaan en analyseren, waaruit reusachtige verzamelingen ruwe gegevens ontstaan. Met Big Data-technieken en -programma's kunnen we een groot deel van de intrinsieke waarde daarvan achterhalen voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de samenleving. Bedrijven zoals Google, Facebook, Yahoo!, Twitter en Microsoft verzamelen iedere dag massaal gegevens en komen steeds weer met nieuwe diensten op basis van verzamelde of voorverwerkte informatie, zoals satellietgegevens, kaarten, tweets, statische beelden, bewegende beelden en sociale interactie. Deze gegevensdepots en diensten leiden tot innovaties en hebben zowel voor de wetenschapper als de ondernemer en de burger grote gevolgen.

 

Vierde paradigma en gegevensintensieve wetenschappen

Een historisch voorbeeld van welke verstrekkende gevolgen het uitpluizen van gegevens kan hebben voor de wetenschap, zijn de wetten over de planeetbewegingen die de Duitse wiskundige Johannes Kepler in 1609 en later opstelde, waarvoor hij putte uit de verzameling waarnemingsgegevens van zijn collega-astronoom Tycho Brahe. Met de komst van Big Data zullen wetenschappelijke doorbraken in de 21e eeuw in toenemende mate mogelijk worden gemaakt door uitbreiding van reken- en analysemogelijkheden waarmee onderzoekers beter in staat zijn zeer grote gegevensverzamelingen te verwerken en te bestuderen, en wetenschap te bedrijven op basis van gegevens in plaats van hypothesen. Dit zogenaamde vierde paradigma in de wetenschap is gebaseerd op volledige benutting van enorme hoeveelheden meetgegevens die continu worden verzameld door sensoren en instrumenten, sociale gegevens afkomstig van blogs en websites of door computermodellen gegenereerde simulatiegegevens. Zoals in het geval van Kepler zullen die gegevensdepots leiden tot een groot aantal nieuwe theorieën en ontdekkingen. Een eerste vereiste is de beschikbaarheid van dergelijke depots met vastgelegde, geconserveerde en geanalyseerde gegevens en een degelijke infrastructuur voor communicatie en samenwerking binnen de wetenschappelijke gemeenschappen.

24