Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

De ultieme uitdaging: zorgen voor inzicht

De ultieme uitdaging bij iedere benadering van Big Data is hoe gebruikers het benodigde inzicht te geven in omvangrijke stromen en snelle, ongestructureerde gegevens. Visualisatie is altijd een belangrijk middel geweest om zeer grote gegevensverzamelingen uit complexe analyses op een begrijpelijke manier te presenteren, omdat beelden, schema's, grafieken en animaties de analyseresultaten inzichtelijk maken en betere beslissingen mogelijk maken.

Er wordt specifiek in het kader van Big Data gewerkt aan diverse visualisatietechnieken en -technologieën. Het zoeken naar herkenbare patronen in bijvoorbeeld rechtstreekse gegevensstromen is heel lastig met bestaande visualisatietechnieken. Er zijn daarom nieuwe methoden in de maak waarmee de analyses van de stromen Big Data uit nieuwskanalen, commentaren en sociale media kunnen worden doorgrond. Door visualisatie wordt een teveel aan tekst omgezet in inzichtelijke, bruikbare informatie. Niet voor niets voeren Big Data-bedrijven als Twitter en DataWatch hun visualisatiecapaciteit op door middel van overnamen. In mei 2013 kocht Twitter het nog jonge Lucky Sort, dat zich bezighield met het visualiseren van Big Data, en een maand later ging Datawatch over tot de aankoop van Panopticon Software, leverancier van programma's voor de visualisatie en ontdekking van gegevens.

21