Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

The Internet of Things

Big data iconsDe aanjager van deze explosieve groei van machinaal geproduceerde gegevens is de synergie die mogelijk wordt gemaakt door ontwikkelingen in elektronica en ICT. Los van elkaar maken nieuwe applicaties gebruik van deze nieuwe technologische mogelijkheden op terreinen uiteenlopend van industrie, stadsontwikkeling en gebouwen tot milieu, beveiliging, overheid en zorg. Zo is het optimaliseren van fabricage met sensoren, camera's en actuatoren weliswaar niet echt nieuw, maar in combinatie met internetconnectiviteit en draadloze technologie ontstaat er de mogelijkheid trends autonoom te volgen en op afstand corrigerend op te treden. De hi-tech landbouwer kan veel nauwkeuriger te werk gaan door de weersverwachtingen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en de bodemvochtigheid in de gaten te houden. In smart cities zorgen smart- grids en straatverlichting voor een optimaal duurzaam gebruik van energie en minimale uitstoot van CO2. Smartphones bieden een geavanceerd platform voor apps voor het vastleggen, inventariseren en doorgeven van zorg- en milieugegevens in stedelijke gebieden. Sensoren helpen bij het veilig en schoon houden van straten, waarschuwen bij verontreiniging of gevaar en dragen bij tot optimaal parkeergebruik. Met aansluitingen op webapplicaties, slimme thermostaat-apps, op het internet aangesloten apparatuur, webgebaseerde verlichting en sensoren, kunnen we thuis zorgen voor lagere energiekosten en voor meer comfort en veiligheid. Dankzij smartphones, slimme apparatuur voor op of in het lichaam, slimme kleding en zelfs slimme pillen kunnen we ons activiteitenniveau volgen en online onze ademhaling, lichaamstemperatuur, bloeddruk, slaappatronen en andere belangrijke gezondheidsparameters bewaken. Innovatieve apparatuur voor zorg in de thuisomgeving helpt de wereldwijd vergrijzende bevolking zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de arts . Het stelt medisch personeel in staat op afstand patiënten en hun biometrische gegevens te bewaken en de kwaliteit van de individuele zorgverlening te handhaven onder verlaging van de torenhoge kosten die daarmee gepaard gaan.

11